Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Beneficiaire aanvaarding: hulp van een erfrecht advocaat

Als erfgenaam heeft u de keuze een nalatenschap (zuiver of benificair) te aanvaarden of te verwerpen. Als u als erfgenaam een nalatenschap beneficiair aanvaardt, zal er eerst een boedelbeschrijving moeten worden opgemaakt. Het gevolg van de beneficiaire aanvaarding is dat de erfgenamen niet in privé aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Nadat de nalatenschap beneficiair is aanvaard of nadat door de rechtbank een vereffenaar is benoemd, moet er worden vereffend. Onze erfrecht advocaten hebben ervaring als vereffenaar. Daarnaast kunnen zij u en de overige erfgenamen helpen bij het opstellen van een boedelbeschrijving en u voorzien van advies omtrent de beneficiaire aanvaarding.

Het verschil tussen zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden is dat een erfgenaam na zuivere aanvaarding in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor schulden van de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding kan een erfgenaam in beginsel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk worden gehouden. In het geval dat de nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding niet toereikend is om de schulden te voldoen, zal de erfgenaam niet uit privé vermogen de schulden moeten voldoen. Bij zuivere aanvaarding wel.

Heeft u hulp nodig van een erfrecht advocaat bij beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap? Of bent u op zoek naar een erfrecht advocaat die u kan helpen bij het opstellen van een boedelbeschrijving en de verdere afwikkeling van de nalatenschap? Neem dan nu contact met ons op.

Juridisch advies: beneficiair aanvaarden

In geval van beneficiair aanvaarden spreekt men ook wel van aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Indien beneficiair wordt aanvaard,  zal de vereffenaar een boedelbeschrijving opmaken, waarna de vereffening volgt. De vereffening houdt in dat de nalatenschap gereed wordt gemaakt voor de verdeling. Dit gebeurt door voldoening van de schuldeisers, zo nodig door middel van het te gelde maken van goederen van de nalatenschap en het incasseren van vorderingen. Beneficiaire aanvaarding is een definitieve keuze. Soms blijkt een erfgenaam, nadat deze al zuiver heeft aanvaard, van een schuld waarvan hij/zij het bestaan niet behoefde te kennen. In dat geval heeft de erfgenaam nog drie maanden de tijd om de kantonrechter te verzoeken om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. De toets is streng: er moet sprake zijn van een schuld die de erfgenaam niet kende en niet behoorde te kennen.

Bij beneficiaire aanvaarding krijgen erfgenamen als het ware bescherming van de wet. Echter moet er wel moeten worden afgewikkeld op een manier die voor de schuldeisers controleerbaar is. Dit wordt de vereffening genoemd.

Erfrecht specialist nodig?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?