Erfrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Aanvaarding of verwerping: hulp van een erfrecht advocaat

Een erfrecht advocaat kan u helpen een keuze te maken of u er verstandig aan doet de nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Indien u ervoor kiest de nalatenschap zuiver te aanvaarden, treedt u van rechtswege in alle rechten en plichten van de overledene. Indien u ervoor kiest beneficiair te aanvaarden kunt u niet in privé aansprakelijk worden gesteld voor de schulden uit de nalatenschap. De consequentie is echter wel dat de erfgenamen de nalatenschap gezamenlijk dienen te vereffenen en als dat niet lukt, zal de rechtbank een professionele vereffenaar benoemen. Indien u ervoor kiest de nalatenschap te verwerpen, hebt u rechten noch plichten. Verwerping brengt niet automatisch mee dat uw kinderen in uw plaats erven. Als de overledene een testament heeft gemaakt, dan is voor deze plaatsvervulling nodig dat dit in het testament is geregeld.

Heeft u hulp nodig van een erfrecht advocaat bij de (beneficiaire) aanvaarding of verwerping van een nalatenschap? Of heeft u vragen over de vereffening? Neem dan nu contact met ons op en één van onze erfrecht advocaten kijkt met u naar de beste oplossing.

Juridisch advies bij zuiver aanvaarden nalatenschap

Een feitelijke handeling kan ertoe leiden dat een erfgenaam zuiver heeft aanvaard. Een zuivere aanvaarding kan al tot stand komen door het doen van een pinopname kort na het overlijden van de erflater. Als er zuiver wordt aanvaard, is de erfgenaam in privé gehouden de schulden van de nalatenschap te voldoen als de nalatenschap ontoereikend is. Een zuivere aanvaarding kan niet ongedaan gemaakt worden door een latere beneficiaire aanvaarding. 

Soms is het moeilijk te bepalen of een bepaalde feitelijke handeling heeft geleid tot een zuivere aanvaarding. Juridisch advies van een erfrecht advocaat kan u hierbij helpen. De hoofdregel is dat schuldeisers niet mogen worden benadeeld door gedragingen van erfgenamen. Wij benadrukken daarom dat u er verstandig aan doet terughoudend te zijn met het verrichten van feitelijke handelingen, voordat u een weloverwogen keuze heeft gemaakt.

Bestaat hier onduidelijkheid over tussen de erfgenamen of bent u op zoek naar juridisch advies over of u de nalatenschap van een dierbare wel of niet zuiver zou moeten aanvaarden? Onze erfrecht advocaten helpen u graag verder. Neem nu contact met ons op.

Juridisch advies bij beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap

Indien u twijfelt of de nalatenschap toereikend is om de schulden van de erflater te voldoen, doet u er verstandig aan om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Verwerping is risicovol, omdat de keuze definitief is. Mocht nadien blijken van een actief (zoals een uitkering uit levensverzekering), dan vist u achter het net.

Heeft u meer vragen over de (beneficiaire) aanvaarding of verwerping van een nalatenschap? 

Neem contact op voor passend advies
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?