Wanneer is sprake van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Een verschuivende norm? Deel II

In deel I van deze publicatie werd de norm omtrent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag besproken heersend vóór de verschillende misstanden die elkaar opvolgen naar aanleiding van de #MeToo beweging. Ondanks drie afzonderlijke meldingen stond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, in de casus uit 2015, niet vast en moest de werkgever een billijke vergoeding van bijna € 150.000,-- betalen.
 
In februari 2023 speelde het volgende (ECLI:NL:RBLIM:2023:1230). De heer Y voerde de functie van productiemedewerker uit en was in dienst bij VDL Nedcar B.V. De heer Y had tijdens werktijd de broek van een medewerkster naar beneden getrokken, waardoor zij, in bijzijn van andere collega’s, in haar blote kont op de werkvloer stond. De heer Y is naar aanleiding van dit incident op grond van een dringende reden op staande voet ontslagen.
 
De heer Y heeft zijn excuses aangeboden en stelde dat het een slechte grap was die de medewerkster niet erg zou hebben gevonden. Volgens de heer Y heerste er vanwege eerder soortgelijke grappen een cultuur met eigen normen en waarden op de werkvloer. De kantonrechter oordeelde dat bewijs voor deze “eigen norm” en “cultuur van dit soort grappen” ontbreekt. VDL Nedcar heeft voldoende aangetoond dat er een norm bestaat dat werknemers elkaar met respect behandelen.
 
Werkgever ontkende de stelling van de heer Y dat bij de medewerkster geen sprake was van schade. De medewerkster schaamde zich en was hevig ontdaan. De kantonrechter oordeelde verder dat vanwege het feit dat het voor de hand ligt dat de medewerkster van de actie ontdaan zou zijn, het belangrijk is dat de heer Y dit gedrag achterwege had gelaten.
 
Volgens de kantonrechter is er sprake van een ernstig grensoverschrijdend incident. De werkgever kan zich niet veroorloven dat het idee ontstaat dat dit gedrag binnen het bedrijf getolereerd wordt. Ontslag op staande voet is dan ook gerechtvaardigd.
 
Twee vergelijkbare kwesties met twee ver uit elkaar liggende uitspraken. De kantonrechter schenkt in de meer recente kwestie geen aandacht aan het goed uitvoeren van de werkzaamheden door de heer Y en ook het feit dat eerder geen vergelijkbare meldingen zijn gedaan, wordt niet meegewogen. Nu (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet langer geaccepteerd wordt in de samenleving, kan worden gezegd dat sprake is van een verschuivende norm. En deze verschuivende is wel degelijk terug te zien in de rechtspraak.
 
Advies arbeidsrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?