Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Arbo-arts/bedrijfsarts: arbeidsrecht advocaat

Werkt uw werknemer niet mee aan zijn re-integratie of biedt uw werkgever geen passende arbeid aan? Wordt u als werknemer voor het eerst geconfronteerd met een arbo-arts of een bedrijfsarts en wilt u weten wat u kunt verwachten? In een re-integratieproces tussen werkgever en werknemer kan een arbeidsrecht advocaat van toegevoegde waarde zijn. 

Zodra de eerste ziekmelding door de werknemer wordt gedaan bij zijn of haar werkgever begint het re-integratieproject te lopen. De bedrijfsarts zal voordat een werknemer zes weken ziek is, beoordelen of er sprake is van langdurig ziekteverzuim. De bedrijfsarts zal hiervoor een probleemanalyse opstellen en daarin beschrijft hij wat er nodig is voor de re-integratie. In de achtste week na de eerste ziekmelding dient de werkgever een plan van aanpak op te stellen. Dit met het doel om de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer op de werkvloer te laten verschijnen. Minimaal één keer in de zes weken zullen de werkgever en werknemer een voortgangsgesprek voeren. 

Na het eerste ziektejaar wordt het plan van aanpak geëvalueerd door de werkgever en werknemer. Waar nodig wordt deze aangepast. Wanneer een werknemer nog niet (volledig) terug is in zijn oude functie, bepalen werkgever en werknemer samen wat de volgende stap zal zijn. Indien de werknemer vervolgens een WIA-uitkering aanvraagt, moet aan de hand van het opgebouwde dossier worden bezien of er voldoende is gedaan aan re-integratie.

Komt uw werkgever of werknemer de afspraken in het plan van aanpak niet na? Of heeft u meer vragen over de rol van de bedrijfsarts tijdens re-integratie? Neem contact op voor juridisch advies van onze arbeidsrecht advocaat.

Oneens met het advies van arbo-arts/bedrijfsarts: advies van een arbeidsrecht advocaat

Mocht u het niet eens zijn met het advies van de arbo-arts, zal de arbo-arts u erop wijzen een (onafhankelijk) deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Dit is geen verplichting. Indien de re-integratie vastloopt kunt u dus een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Over de volgende situatie kan het UWV een oordeel geven:

  • Is het aangepaste eigen werk of ander werk dat u wilt of moet doen, passend voor u?
  • Heeft u genoeg bijgedragen en geholpen bij uw re-integratie?
  • Kan het eigen werk volledig door u worden gedaan?
  • Heeft uw werkgever voldoende bijgedragen aan uw re-integratie?
  • Kan uw ziekteverzuim binnen 26 weken worden verminderd door aanpassing van werk of herplaatsing in een andere passende functie, eventueel door bijscholing? 

Het doel van een deskundigenoordeel is het voortzetten van de eerder vastgelopen re-integratie. Het is geen bindend oordeel.

Juridisch advies nodig bij uw re-integratieproces?
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?