Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Arbodienst: arbeidsrecht advocaat

De arbodienst adviseert werkgevers en werknemers over zaken als  ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsomstandigheden.  

De Arbowet is een kaderwet, waardoor in de wet zelf geen regels over concrete risico’s zijn te vinden, maar uitsluitend algemene bepalingen. De Arbowet is de basis van arbeidsomstandighedenwetgeving en is opgedeeld in drie niveaus. Het eerste niveau is de Arbowet, hierin staan algemene bepalingen die voor iedereen gelden. In het Arbobesluit worden deze algemene bepalingen van de Arbowet uitgewerkt. Hierin staan regels waaraan de werkgevers en werknemers zich moeten houden om arbeidsrisico’s te voorkomen. In de Arboregeling staan tot slot de meest gedetailleerde bepalingen en voorschriften, dit kan worden gezien als een volgende uitwerking van het Arbobesluit.

Taken van de arbodienst zijn vastgesteld in de Arbowet:

  • Advies en toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
  • Begeleiden van een zieke werknemer
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek uitvoeren
  • Aanstellingskeuringen uitvoeren

Een arbodienst wordt ingehuurd door de werkgever, waardoor de onafhankelijkheid soms in het geding kan komen. Een werkgever is enkel gerechtigd tot informatie van de arbodienst of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet. De precieze klachten en de aard van de klachten behoren niet tot deze informatie. Volgens de Arbowet moet een arbodienst een gecertificeerde arbodienst zijn, waarmee wordt verwacht dat zij onafhankelijk zijn.

Heeft u het gevoel dat de arbodienst van uw werkgever niet voldoende onafhankelijk is? Neem contact met onze arbeidsrecht advocaat op.

Oneens met het advies van arbodienst: advies van een arbeidsrecht advocaat

Indien u het oneens bent het advies van de arbodienst kunt u verschillende stappen ondernemen. U kunt een second opinion aanvragen bij het UWV, het UWV zal dan een deskundigenoordeel geven. Daarnaast kunt u bij onvrede met de arbodienst een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Dit verzoek moet worden goedgekeurd door uw bedrijfsarts. Tot slot kunt u een klacht indienen bij de arbodienst via de klachtenregeling van de arbodienst.

Heeft u hulp nodig van een arbeidsrecht advocaat omtrent de arbodienst?

Neem dan nu contact met ons op!
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?