Arbeidsrecht op zijn best

Schipper en Lof advocaten

Wet verbetering poortwachter: advies van een arbeidsrecht advocaat

De Wet verbetering poortwachter legt bij de re-integratie enerzijds verplichtingen op aan de werkgever en anderzijds aan de werknemer. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren van de werknemer. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk met behulp van re-integratie weer aan het werk te krijgen. Voor de werknemer en werkgever heeft het UWV verplichtingen opgesteld in een stappenplan.

Eén van de belangrijkste verplichtingen voor de werkgever is het doorbetalen van 70% van het loon van een zieke werknemer voor een periode van ten minste twee jaar. Daarnaast heeft de werkgever de verplichting passende arbeid aan te bieden aan zijn werknemer. De werknemer heeft op zijn beurt de verplichting om actief mee te werken aan zijn herstel en het re-integratie proces.

Beide partijen moeten zich aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter houden. De ervaring leert dat de wederzijdse verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter nogal eens tot conflicten tussen werkgever en werknemer leiden. Hebt u vragen over uw persoonlijke situatie en wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat? Neem dan contact met ons op.

Juridisch advies Wet verbetering poortwachter

Het UWV kan een loonsanctie opleggen aan de werkgever als blijkt van onvoldoende inspanning met betrekking tot de re-integratie. Tijdens ziekte kan de loondoorbetalingsverplichting door het UWV met een jaar worden verlengd.

Wanneer de werknemer daarentegen controlevoorschriften van zijn werkgever niet nakomt, heeft de werkgever de mogelijkheid om het loon van de werknemer op te schorten. De werkgever dient de werknemer hiervoor schriftelijk te waarschuwen. De werkgever zal het loon van de werknemer vervolgens met terugwerkende kracht aan de werknemer moeten voldoen als de werknemer de voorschriften weer nakomt. 

Mocht u vragen hebben voor de toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter op uw situatie, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze arbeidsrecht advocaat is op de hoogte van de verplichtingen aan de kant van de werkgever en de verplichtingen aan de kant van de werknemer waardoor u kan worden voorzien van goed juridisch advies.

Meer informatie
Contact opnemen met een arbeidsrecht advocaat?