Een professionele vereffenaar als uitkomst bij geschillen tussen de erfgenamen

De erfgenamen zijn gezamenlijk vereffenaar als één of meer erfgenamen beneficiair aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding zijn erfgenamen bij een ontoereikende nalatenschap niet in privé aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Er wordt gezamenlijk een boedelbeschrijving opgemaakt door de vereffenaars, waarna de nalatenschap zal worden vereffend.

Als er discussies ontstaan tussen de erfgenamen over de afwikkeling kan een erfgenaam op grond van art. 4:203 BW aan de rechtbank verzoeken een professionele vereffenaar benoemen. De professionele vereffenaar zal dan in de plaats treden van de erfgenamen.

Artikel 4:198 BW geeft de kantonrechter een beperkte bevoegdheid af te wijken van de hoofdregel dat erfgenamen hun vereffeningstaak gezamenlijk uitvoeren. In een geschil tussen drie erfgenamen werd door één erfgenaam verzocht af te wijken van de hoofdregel op grond van deze beperkte bevoegdheid van de kantonrechter. Dit verzoek werd afgewezen (ECLI:NL:RBMNE:2019:4673). Het gerechtelijk laten benoemen van een professionele vereffenaar zal daarentegen wel uitkomst bieden bij ruziënde erfgenamen over de afwikkeling van de nalatenschap.

Kan het benoemen van een professionele vereffenaar ook uitkomst bieden als één of meerdere erfgenamen op geen enkele manier reageren? In een recente kwestie bij de rechtbank Rotterdam speelde het volgende (ECLI:NL:RBROT:2022:8346). Erfgenaam A heeft bij de rechtbank een verzoekschrift tot benoeming van een professionele vereffenaar ingediend, gezien het feit dat medewerking van erfgenaam B vereist is voor het afwikkelen en verdelen van de nalatenschap. De rechtbank heeft erfgenaam B vervolgens gevraagd verweer te voeren. Erfgenaam B heeft noch op eerdere brieven van erfgenaam A, noch op het verzoekschrift, noch op de brief van de rechtbank gereageerd. De rechtbank heeft besloten zonder mondelinge behandeling de door erfgenaam A verzochte professionele vereffenaar te benoemen.

Bent u erfgenaam en wilt u de nalatenschap zo snel mogelijk afwikkelen, maar zijn er geschillen tussen erfgenamen ontstaan of kunt u geen contact krijgen met een mede-erfgenaam? Het benoemen van een professionele vereffenaar kan uitkomst bieden.

 

Advies erfrecht advocaat nodig?
Contact opnemen met een erfrecht advocaat?